top_image

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Συμβούλιο έχει την εξουσία να εκτελεί όλες τις πράξεις που είναι απαραίτητες ή χρήσιμες για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας, πλην των ενεργειών που ρητά επιφυλάσσονται δια νόμου ή δια του καταστατικού στη γενική συνέλευση των μετόχων ή σε άλλα διαχειριστικά όργανα.

ΣΥΝΘΕΣΗ

 • Simon Macvicker
  Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Rudolf Wiedenmann
  Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Margaret Zakos
  Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Μαρία Καπετανάκη
  Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Joseph Rutkowski
  Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 • William Gallagher
  Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Manuel Iraola
  Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Μαρίνα Σαρκισιάν Οχανέσογλου
  Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΡΟΛΟΣ

Ειδικότερα, το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για:

 • τον καθορισμό των γενικών κατευθύνσεων της Εταιρείας,
 • τη λήψη αποφάσεων για όλα τα σημαντικά στρατηγικά, χρηματοοικονομικά, και λειτουργικά θέματα της Εταιρείας,
 • τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάρθρωση της Εκτελεστικής Διοίκησης και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων που της ανατίθενται,
 • τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της έγκαιρης δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και άλλων σημαντικών χρηματοοικονομικών ή μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών της Εταιρείας, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο,
 • την παρακολούθηση και την εξέταση της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών,
 • την έγκριση του πλαισίου εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων που καθορίζεται από την Εκτελεστική Διοίκηση και την εξέταση της υλοποίησής του,
 • την παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τον/τους νόμιμο/ούς ελεγκτή/ές και τον εσωτερικό έλεγχο, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της Επιτροπής Ελέγχου,
 • την έγκριση της έκθεσης αποδοχών που υποβάλλεται από την Επιτροπή Ορισμού Υποψηφίων και Αμοιβών, και
 • όλα τα άλλα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου σύμφωνα με τον ΚΒΕΕ.