top_image

Η Cenergy Holdings ως Eπενδυτική Eπιλογή

Η Cenergy Holdings προσφέρει μοναδική ευκαιρία να επενδύσει κανείς σε ένα χαρτοφυλάκιο εταιρειών που απαντούν τόσο στις ολοένα και αυξανόμενες παγκόσμιες ενεργειακές ανάγκες όσο και εξασφαλίζουνε ένα Πράσινο Μέλλον για τον πλανήτη μας.

Η Cenergy Holdings προσφέρει μακροπρόθεσμη αξία, επενδύει σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις για τους βασικούς πυλώνες της ενεργειακής μετάβασης όπως τα ηλεκτρικά δίκτυα, τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, το υδρογόνο, το φυσικό αέριο και η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

2 επιχειρηματικές δραστηριότητες γύρω από 5 βασικούς πυλώνες:

  1. Διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στην αγορά μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με μεγάλη γκάμα προϊόντων και λύσεων για υποδομές αλλά και βιομηχανικές εφαρμογές
  2. Ενίσχυση της θέσης μας στην αγορά καλωδίων ισχύος για υπεράκτια αιολικά πάρκα που παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και προσφορά λύσεων σε δυναμικά καλώδια για τα πολλά υποσχόμενα πλωτά αιολικά πάρκα
  3. Διατήρηση της ηγετικής μας θέσης ως κατασκευαστής Α’ τάξεως χαλύβδινων σωλήνων για μεταφορά φυσικού αερίου στα πιο απαιτητικά χερσαία και υποθαλάσσια δίκτυα μεγάλου βάθους παγκοσμίως
  4. Πρωτοπόρα έρευνα και ανάπτυξη (RDI) στη μεταφορά υδρογόνου υψηλής πίεσης σε καθαρή μορφή ή σε μείγμα με αέριο, με πιστοποιημένους χαλύβδινους σωλήνες υδρογόνου, χρησιμοποιώντας είτε τις υπάρχουσες υποδομές δικτύου ή κατασκευάζοντας νέες
  5. Αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπειρίας μας σε αγωγούς CO2 για έργα σε όλο τον κόσμο δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα που πολλαπλασιάζονται με ταχείς ρυθμούς

Ισχυρή παραγωγική βάση

4 κύριες μονάδες παραγωγής και 5 υποστηρικτικές εγκαταστάσεις σε 3 χώρες, παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων, επιτυχημένη υλοποίηση σύνθετων έργων μεγάλης κλίμακας σε περισσότερες από 70 χώρες, ηγετική θέση στην αγορά.

Οικονομική ευρωστία

Κύκλος εργασιών γύρω στο 1.5 δισ. ευρώ και πάνω από 130 εκατ. ευρώ λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) για το 2022 με συνεχιζόμενες επενδύσεις (πάνω από 530 εκατ. ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια).

Καινοτομία σε κίνηση

Οι εταιρείες μας έχουν τοποθετηθεί σωστά τόσο για να εξυπηρετήσουν τρέχουσες ανάγκες των πελατών τους όσο και για να διαμορφώσουν τη στροφή του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος παραγωγής και κατανάλωσης από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Διατηρούμε τη βαθιά και μακροχρόνια δέσμευσή μας για καινοτομία σε όλους τους παραπάνω τομείς.

Υπεύθυνη λειτουργία και ανάπτυξη

Η Cenergy Holdings πιστεύει ακράδαντα ότι οι θυγατρικές της πρέπει να επιδεικνύουν την ίδια ευθύνη και να μοιράζονται τις ίδιες αρχές σε θέματα βιωσιμότητας, προκειμένου να προωθήσουν την ανθεκτική και βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση, να παρέχουν διαφάνεια σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των πελατών τους) και να διατηρήσουν τη μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους του.

Δέσμευση στις αρχές ESG

  • Δεσμευόμαστε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα δρώντας προληπτικά για τη βελτίωση των επιδόσεών μας, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας και να συμβάλουμε ενεργά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
  • Δεσμευόμαστε να λειτουργούμε υπεύθυνα σε όλες μας τις δραστηριότητες ενώ, ταυτόχρονα, αναμένουμε την ίδια υπευθυνότητα και από τους επιχειρηματικούς μας εταίρους.
  • Ενεργούμε με εντιμότητα και ακεραιότητα και πάντα σε συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους. Οι εταιρείες μας προάγουν τη διαφάνεια σε όλες τις συναλλαγές τους και αναγνωρίζουν ότι έχουν ηθική και νομική υποχρέωση να ενεργούν με υπευθυνότητα σε όλες τις χώρες δικαιοδοσίας τους.