top_image

Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες

18/11/2021

Βασικά οικονομικά μεγέθη γ’ τριμήνου 2021

Βασικά οικονομικά μεγέθη γ’ τριμήνου 2021

 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

 

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2021

 

Η παρακάτω πληροφόρηση αποτελεί εμπιστευτική πληροφορία και πρέπει να θεωρείται ρυθμιζόμενη πληροφορία, όπως αυτή ορίζεται στο Βελγικό Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των εκδοτών χρηματοοικονομικών τίτλων οι οποίοι διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά.

 

Η Cenergy Holdings S.A. (Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών: CENER), στο εξής «Cenergy Holdings» ή «Ο Όμιλος», ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και το γ’ τρίμηνο του 2021.

Βελτιούμενα αποτελέσματα και ρεκόρ ανεκτέλεστων παραγγελιών

  • Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία: το α-EBITDA για το γ’ τρίμηνο του 2021 ανήλθε σε 34,4 εκατ. ευρώ, 5 εκατ. ευρώ υψηλότερα από το προηγούμενο τρίμηνο, με τη διαφορά να οφείλεται στον τομέα των σωλήνων χάλυβα. Το αντίστοιχο ποσό για το εννεάμηνο του 2021 ανήλθε σε 82 εκατ. ευρώ, 14% υψηλότερο σε ετήσια βάση (εννεάμηνο 2020: 72 εκατ. ευρώ), επιβεβαιώνοντας τις προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου.
  • Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 ξεπερνώντας τα 800 εκατ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2020: 500 εκατ. ευρώ).
  • Ισχυρές πωλήσεις που έφτασαν τα 766 εκατ. ευρώ, 21% υψηλότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσυνή περίοδο (9μηνο 2020: 635 εκατ. ευρώ).
  • Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ίσα με 35,2 εκατ. Ευρώ, έναντι 24,2 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2020.

Σχολιάζοντας την επίδοση του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings δήλωσε:

Οι ισχυρές επιδόσεις του γ’ τριμήνου 2021 επιβεβαιώνουν την ικανότητά μας να παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες μας σε όλους τους επιχειρηματικούς μας άξονες. Συνεχίζουμε να επωφελούμαστε από την μετάβαση προς την πράσινη ενέργεια. Εφαρμόζουμε επιτυχώς πρωτοβουλίες για την αύξηση της αποδοτικότητας και τον εξορθολογισμό των εσωτερικών μας διαδικασιών. Ο κλάδος των καλωδίων συνεχίζει μεν να οδηγεί την κερδοφορία του Ομίλου, η Σωληνουργεία Κορίνθου όμως επέστρεψε σε πλήρες πρόγραμμα παραγωγής και λειτουργική κερδοφορία κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου. Ταυτόχρονα, εξασφαλίσαμε σημαντικά ενεργειακά έργα και αυξήσαμε το ανεκτέλεστο υπόλοιπό μας σε επίπεδα ρεκόρ. Οι πρόσφατες αναθέσεις της ηλεκτρικής διασύνδεσης Σαντορίνης-Νάξου στην Ελλάδα, ενός αγωγού HFW στη Νορβηγική Βόρεια Θάλασσα για λογαριασμό της Aker BP και του πρώτου υποθαλάσσιου έργου με τη Vattenfall στη Δανία είναι μερικά παραδείγματα των πετυχημένων προσφορών κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου, αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Τέλος, η πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς της Παραγράφου 232 συνεπάγεται ότι τα προϊόντα μας θα είναι και πάλι ανταγωνιστικά στην αγορά των ΗΠΑ όπου και θα κρίνονται αποκλειστικά από την υψηλή ποιότητά τους και την έμφαση στην εξυπηρέτηση που παραδοσιακά προσφέρουμε στους πελάτες μας στις ΗΠΑ.

Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και καθαρά αποτελέσματα

Ο Κύκλος Εργασιών αυξήθηκε κατά 21% για το εννεάμηνο, φτάνοντας τα 766 εκατ. ευρώ, με το γ’ τρίμηνο του 2021 να παρουσιάζει αύξηση κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς όλα τα εργοστάσια του Ομίλου ήταν σε πλήρη παραγωγική λειτουργία. Ο κλάδος των καλωδίων προχώρησε αρκετά έργα που βρίσκονταν ήδη στο στάδιο της εκτέλεσης, όπως τα καλώδια inter-array για το έργο Doggerbank A και Seagreen στο Ηνωμένο Βασίλειο και το καλωδιακό σύστημα για το αιολικό πάρκο Καφηρέας ΙΙ. Η ισχυρή ζήτηση για προϊόντα καλωδίων συνεχίστηκε επίσης, ιδίως στις κύριες αγορές μας στην Κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ο κλάδος σωλήνων χάλυβα επέστρεψε σε πλήρη παραγωγικό ρυθμό, καθώς ξεκίνησε την παραγωγή σωλήνων για τα έργα Israel Natural Gas Lines (INGL) και Snam που ανατέθηκαν νωρίτερα μέσα στο έτος.

Αυτό το πλήρες πρόγραμμα παραγωγής οδήγησε το προσαρμοσμένο EBITDA για το γ’ τρίμηνο του 2021 να ανέλθει σε 34,4 εκατ. ευρώ (+16% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), με τα επιπλέον 5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο να προέρχονται από σωλήνες χάλυβα. Το

Ποσά σε εκατ. ευρώ

αναπροσαρμοσμένο EBITDA του 9μήνου ανήλθε στα 82 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10 εκατ. ευρώ ή 14% υψηλότερο από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου, το αρνητικό αποτέλεσμα μετάλλου στον κλάδο των καλωδίων που παρατηρήθηκε κατά το 2ο τρίμηνο εν μέρει αντιστράφηκε, αυξάνοντας το EBITDA κατά 17 εκατ. ευρώ. Τα περιθώρια κερδοφορίας παρέμειναν σε ικανοποιητικά διψήφια επίπεδα, τόσο για το τρίμηνο όσο και για την περίοδο έως σήμερα, παρά τον πληθωρισμό τιμών στις πρώτες ύλες και άλλους βασικούς πόρους.

Από την άλλη πλευρά, το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος αυξήθηκε κατά 0,9 εκατ. ευρώ (14%) το γ’ τρίμηνο έναντι του β’ τριμήνου 2021 λόγω των υψηλότερων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, αν και σωρευτικά παραμένει σημαντικά χαμηλότερο έναντι του 2020 (9μηνο 2021: 21,7 εκατ. ευρώ έναντι 9μηνο 2020: 24,1 εκατ. ευρώ), καθώς τόσο το επίπεδο του δανεισμού όσο και τα επιτόκια είναι χαμηλότερα.

Το ισχυρότερο EBITDA και το χαμηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος δημιουργούν κέρδη προ φόρων ύψους 35,2 εκατ. ευρώ για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, μια σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 24,2 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους για την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 30,6 εκατ. ευρώ, έναντι 18,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αντιπροσωπεύοντας το 4,0% των εσόδων (έναντι 2,9% στο 9μηνο 2020).

Συνεχίζουμε να κερδίζουμε διαγωνισμούς οδηγώντας το ανεκτέλεστο υπόλοιπο σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Η επιτυχημένη δραστηριότητα υποβολής προσφορών συνεχίστηκε αδιάκοπη και για τους δύο κλάδους, με το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών να φτάνει τα 808 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, το υψηλότερο επίπεδο που έχει επιτύχει ποτέ ο Όμιλος. Η εμπορική ομάδα της Σωληνουργεία Κορίνθου εξασφάλισε σημαντικές παραγγελίες από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο 2021, ενισχύοντας την αισιοδοξία που έφερε η αύξηση της παραγωγής κατά το ίδιο τρίμηνο, αν και ο κλάδος καλωδίων εξακολουθεί να έχει τη μεγαλύτερη μερίδα του συνολικού ανεκτέλεστου.

Προοπτικές

Ο κλάδος των καλωδίων συνεχίζει να εκτελεί τις εξασφαλισμένες παραγγελίες για έργα, διατηρώντας ισχυρή δυναμική και εκμεταλλευόμενος την ικανότητά του να επεκτείνεται σε νέες αγορές. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να διερευνούμε πιθανές επιχειρηματικές συνεργασίες εκτός των συνόρων ώστε να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία μας στα υποβρύχια καλώδια και να επωφεληθούμε από το αποδεδειγμένο παγκόσμιο ενδιαφέρον στα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Το υψηλό επίπεδο αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητάς σε όλα τα εργοστάσια οδηγεί την κερδοφορία ολόκληρου του κλάδου, καθώς κατά τη διάρκεια του 2021 επιβεβαιώθηκε η ανάκαμψη της ζήτησης για προϊόντα καλωδίων και μάλιστα απέκτησε περαιτέρω ρυθμό.

Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος των σωλήνων χάλυβα κατέστη κερδοφόρος κατά το γ’ τρίμηνο και αναμένεται να επωφεληθεί ακόμη περισσότερο από την αύξηση των παραγγελιών κατά τους τελευταίους μήνες του έτους. Η Σωληνουργεία Κορίνθου παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά των ΗΠΑ σχετικά με την άρση των δασμών στις εισαγωγές προϊόντων χάλυβα από την ΕΕ και ετοιμάζεται να επωφεληθεί από την αναζωογόνηση της αγοράς, αλλά και από νέες ευκαιρίες. Καθώς η ζήτηση ενέργειας ανακάμπτει, η θυγατρική εστιάζει στα νέα καινοτόμα προϊόντα και στην επέκταση των πωλήσεών της σε νέες γεωγραφικές περιοχές.

Συνολικά, η Cenergy Holdings αναμένει ένα θετικό έτος, με σταθερές ροές εσόδων και ικανοποιητικά λειτουργικά περιθώρια, καθώς τα προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας των εταιρειών της και η στιβαρή λειτουργική τους δομή αποτελούν τη βάση για σταθερή βιώσιμη ανάπτυξη και εξέλιξη.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το παρόν δελτίο τύπου ενδέχεται να περιλαμβάνει δηλώσεις σχετικά με μελλοντικές εκτιμήσεις. Τυχόν δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνονται στο παρόν δελτίο τύπου αφορούν ή βασίζονται στις τρέχουσες προθέσεις, πεποιθήσεις ή προσδοκίες της διοίκησης της Cenergy Holdings σχετικά, μεταξύ άλλων, με τα μελλοντικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της Cenergy Holdings, την οικονομική θέση, την ρευστότητα, τις προοπτικές, την ανάπτυξη, την στρατηγική ή τις εξελίξεις σχετικά με τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές της. Τέτοιες δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απεικόνιση των πληροφοριών, των στοιχείων και των πεποιθήσεων κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος δελτίου τύπου. Ως εκ τούτου, σας προτρέπουμε να μην βασίζεστε υπέρ του δέοντος σε αυτές, δεδομένου ότι εκ φύσεως, οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις που θα μπορούσαν ουσιωδώς να μεταβάλλουν τα πραγματικά αποτελέσματα ή τα μελλοντικά γεγονότα σε σύγκριση με όσα διατυπώνονται ή υπονοούνται με αυτές. Το αποτέλεσμα και οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις από τις πεποιθήσεις, τις προθέσεις και τα γεγονότα που περιγράφονται στο παρόν δελτίο τύπου μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από αυτούς τους κινδύνους, τις αβεβαιότητες και τις υποθέσεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου και σχετίζονται με τάσεις ή τρέχουσες δραστηριότητες, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως έκθεση των μελλοντικών τάσεων και των δραστηριοτήτων αυτών. Ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνουμε για να ενημερώσουμε ή να αναθεωρήσουμε τυχόν δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών είτε ως αποτέλεσμα εξελίξεων, μελλοντικών ή άλλων γεγονότων. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν δελτίο τύπου μπορεί να μεταβληθούν χωρίς ειδοποίηση. Ουδεμία διαβεβαίωση ή εγγύηση παρέχεται, ρητά ή άρρητα, ως προς την ακρίβεια, το ευλογοφανές ή την πληρότητα των μελλοντικών εκτιμήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό το δελτίο τύπου και ουδείς θα έπρεπε να βασίζεται σε αυτά.

Το παρόν δελτίο τύπου συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και έχει μεταφραστεί στην γαλλική και την ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων μεταξύ των δύο κειμένων, υπερισχύει το κείμενο στην Αγγλική έκδοση.

 

Σχετικά με τη Cenergy Holdings

Η Cenergy Holdings είναι μια Βέλγικη εταιρεία μετοχών εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο των Βρυξελλών όσο και στο Χρηματιστήριο των Αθηνών, επενδύοντας σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες, εστιάζοντας στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση μεταφοράς ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μετάδοσης δεδομένων. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από την Σωληνουργεία Κορίνθου και την Hellenic Cables, εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αντίστοιχων τομέων ανάπτυξης. Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή σωλήνων χάλυβα για τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου και σημαντικός παραγωγός κοίλων τμημάτων χάλυβα για τον κατασκευαστικό τομέα. Η Hellenic Cables είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, κατασκευάζοντας καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών καθώς και υποβρύχια καλώδια για τους προαναφερθέντες τομείς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cenergyholdings.com.

 

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε:

Σοφία Ζαΐρη
Διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων

Τηλ.: +30 210 6787111, 6787773

Email: ir@cenergyholdings.com

Κατεβάστε το δελτίο τύπου σε pdf

PDF: