×
×
top_image

Στρατηγική

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις των καιρών μας. Σήμερα, ο βιομηχανικός κλάδος καλείται να ικανοποιήσει τις παγκόσμιες απαιτήσεις ενός αυξανόμενου πληθυσμού, μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά τις επιπτώσεις του στο κλίμα.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός ριζικού μετασχηματισμού της βιομηχανικής παραγωγής καθώς τα καταναλωτικά αγαθά βασίζονται σε πρώτες ύλες που έχουν υψηλό αποτύπωμα άνθρακα. Για παράδειγμα η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα είναι υπεύθυνη για το 7-9% του παγκόσμιου ετήσιου αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ενώ αναμένονται σημαντικές αυξήσεις στην παραγωγή λόγω αύξησης τόσο του πληθυσμού, όσο και του ΑΕΠ.

Η Cenergy Holdings δεσμεύεται να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος άνθρακα, όχι μόνο κατά την παραγωγή  των προϊόντων της αλλά σχεδιάζοντας τεχνολογικές λύσεις που θα επιτρέψουν τον μετασχηματισμό της οικονομίας σε μία οικονομία ουδέτερου άνθρακα. Αντιλαμβανόμαστε πως για την αντιμετώπιση της τεράστιας αυτής πρόκλησης, η στενή συνεργασία με τους προμηθευτές και τους πελάτες μας είναι απαραίτητη

Βάσει αυτής της δέσμευσης, η Εταιρεία ενσωμάτωσε στον στρατηγικό σχεδιασμό των εταιριών της, δράσεις που ενισχύουν την ενεργειακή μετάβαση, ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των καιρών και διασφαλίζουν την αναπτυξιακή της προοπτική.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η δράση για το κλίμα βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας — μιας φιλόδοξης δέσμης μέτρων που κυμαίνονται από τη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία αιχμής, με στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης.

Οι πρώτες πρωτοβουλίες με στόχο τη δράση για το κλίμα στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας περιλαμβάνουν:

  • τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, με τον οποίο κατοχυρώνεται στο δίκαιο της ΕΕ ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050
  • το ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα, το οποίο αποσκοπεί να κινητοποιήσει τους πολίτες και την κοινωνία στο σύνολό της στη δράση για το κλίμα.
  • το σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030 με στόχο να μειωθούν περαιτέρω οι καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030.

Έως τον Ιούνιο του 2021, η Επιτροπή θα επανεξετάσει επίσης όλα τα σχετικά μέσα πολιτικής και, όπου συντρέχει ανάγκη, θα προτείνει την αναθεώρησή τους, προκειμένου να επιτευχθούν πρόσθετες μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

  • Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ θα συνεχίσει να ηγείται στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την αύξηση του επιπέδου του στόχου που έχει τεθεί για τους σημαντικότερους ρυπαντές, πριν από τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Γλασκόβη (COP26).

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να αποτελέσει το μέσο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών άνθρακα και παράλληλα τη δημιουργία των συνθηκών εξέλιξης και ανάπτυξης.

H κλιματική αλλαγή είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που απαιτεί άμεσα την ενεργειακή μετάβαση, δεδομένου ότι η κατανάλωση και παραγωγή ενέργειας ευθύνεται για περίπου τα δύο τρίτα των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Εμείς, στην Cenergy Holdings, οραματιζόμαστε το μέλλον μας σαν μια εταιρεία ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα συνεισφέροντας σημαντικά σε μία κλιματικά ουδέτερη κοινωνία.  Οι τεχνολογικές λύσεις που δίνουν τα προϊόντα μας επιτρέπουν την αυξανόμενη χρήση των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα και στην επιτυχή διείσδυση των τεχνολογιών του υδρογόνου.

Ηλεκτρισμός

αποτελεί το μέλλον στην ενέργειας, καθώς χαρακτηρίζεται ως ελπιδοφόρα μορφή ενέργειας που μπορεί να παραχθεί, να μεταφερθεί και να καταναλωθεί με τρόπο συμβατό προς ένα μέλλον χωρίς εκπομπές άνθρακα. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές αποτελεί σήμερα μια ολοένα και πιο ελκυστική και ανταγωνιστική λύση σε ότι αφορά και το κόστος. Η βελτιωμένη απόδοση των ηλιακών και αιολικών πάρκων καθιστά τις ΑΠΕ ένα σημαντικό μέρος του μελλοντικού ενεργειακού μείγματος. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΙΑ, το μερίδιο της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται από πηγές όπως η ηλιακή, η αιολική και η γεωθερμία προβλέπεται να φτάσει το 55% έως το 2030.

Φυσικό Αέριο

είναι το καθαρότερο ορυκτό καύσιμο και θα παραμείνει το κύριο μεταβατικό καύσιμο έως ότου αντικατασταθεί από αξιόπιστες και ανταγωνιστικες ενεργειακές λύσεις χωρίς εκπομπές άνθρακα. Στην προσπάθεια της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα στον ενεργειακό τομέα, οι ηγέτες της βιομηχανίας επιβεβαιώνουν όλο και περισσότερο τη σημασία των τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) για τη διατήρηση βιώσιμων και περιβαλλοντικά αποδεκτών ορυκτών καυσίμων χαμηλού άνθρακα στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα. Ορισμένες από αυτές τις πηγές, όπως η επεξεργασία φυσικού αερίου, παρουσιάζουν πολύ προσιτούς στόχους για την εφαρμογή δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS).

Αιολική Ενέργεια

είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η χρήση της αυξάνεται παγκοσμίως και αποτελεί την τελευταία τεχνολογία στα υπεράκτια πλωτά αιολικά πάρκα, όπου αναμένεται να φέρει επανάσταση στον τομέα, επεκτείνοντας το ρόλο του ανέμου ως καθαρή πηγή ενέργειας.

Υδρογόνο

Ο ρόλος του υδρογόνου στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ενεργειακής μετάβασης. Παρουσιάζει μεγάλη ευελιξία και ποικιλία ως προς τις εν δυνάμει εφαρμογές του: μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο στις βιομηχανίες ή στην ηλεκτροπαραγωγή, ενώ βρίσκει θέση και στην αποθήκευση ενέργειας.

Καθαρή ενέργεια για ένα πιο πράσινο μέλλον

clean energy image

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Με βάση τη δέσμευση καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, η Εταιρεία ενσωμάτωσε στον στρατηγικό σχεδιασμό των εταιριών της, δράσεις που ενισχύουν την ενεργειακή μετάβαση, ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των καιρών και διασφαλίζουν την αναπτυξιακή της προοπτική.

Κύριοι πυλώνες μας στο μέλλον της ενέργειας

strategy pillar

Ηλεκτρική Ενέργεια

strategy pillar

Φυσικό Αέριο / Βιοαέριο

strategy pillar

Αιολική Ενέργεια

strategy pillar

Υδρογόνο

strategy pillar

CCS

  • Ηγετική θέση με ευρύ φάσμα λύσεων για μεταφορά, διανομή & βιομηχανικές εφαρμογές

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές είναι ένα δύσκολο έργο, παραμένοντας όμως το μέλλον της ενέργειας. Η Cenergy Holdings, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων για μεταφορά, διανομή και βιομηχανικές εφαρμογές που επιδιώκουν να συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν την πρόκληση.

  • Ηγετική θέση στην παραγωγή σωλήνων χάλυβα για αγωγούς φυσικού αερίου • Υπεράκτιους αγωγούς μεγάλου βάθους

Το φυσικό αέριο θεωρείται συχνά, ως εναλλακτική λύση για την καθαρή ενέργεια. Βρίσκεται σε αφθονία και είναι ευπροσάρμοστο, συμβάλλοντας στην κάλυψη της παγκόσμιας αυξανόμενης ζήτησης για ενέργεια και είναι σε θέση να συνδυαστεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το επίκεντρο του έργου μας για τον ενεργειακό τομέα είναι η μεταφορά φυσικού αερίου, σε ποσοστό άνω του 90%.

  • Μεγάλη γκάμα καλωδίων για χερσαίες εφαρμογές • Μεγάλη γκάμα καλωδίων για υπεράκτια και πλωτά αιολικά πάρκα • Αξιολόγηση για την είσοδο σε αιολικές κατασκευές και υπεράκτια θεμέλια υπό αξιολόγηση

Η αιολική ενέργεια προσφέρει σήμερα µία τεχνολογικά ώριμη, οικονομικά ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον ενεργειακή επιλογή. Αποτελεί ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση. Ο κλάδος της αιολικής ενέργειας είναι από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ενεργειακές τεχνολογίες, ιδιαίτερα στα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Απαντώντας στην παγκόσμια τάση αύξησης παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπου τα υπεράκτια αιολικά πάρκα θα είναι μία από τις βασικές τεχνολογίες που αναμένεται να γνωρίσουν τη μεγαλύτερη αύξηση λόγω του τεράστιου παγκόσμιου υπεράκτιου αιολικού δυναμικού όπως επίσης και λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας που δίνει πλέον τη δυνατότητα εγκατάστασης υπεράκτιων αιολικών πάρκων σε όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις από την ξηρά αλλά και σε βαθύτερα νερά. Τα πλωτά αιολικά πάρκα αναμένεται να δώσουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας. Η διασύνδεση τους γίνεται μέσω δυναμικών υποβρυχίων καλωδίων τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη τεχνολογία.

  • Πρωτοπόρος στην έρευνα και ανάπτυξη πιστοποιημένων λύσεων για τη μεταφορά υδρογόνου χρησιμοποιώντας υπάρχουσες ή νέες υποδομές • Έρευνα και ανάπτυξη για μεταφορά H2 σε συνδυασμό, ή μη, με ηλεκτρισμό χρησιμοποιώντας σωλήνες ή υβριδικά καλώδια

Ο ρόλος του υδρογόνου στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα είναι σημαντικός στην πορεία προς την ενεργειακή μετάβαση, καθώς θεωρείται το πλέον καθαρό καύσιμο του μέλλοντος. Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις είναι όμως η παραγωγή «πράσινου» υδρογόνου με αποδοτικό τρόπο μέσω ηλεκτρόλυσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει, σταδιακά, να αντικαταστήσει το φυσικό αέριο που θεωρείται το καύσιμο μετάβασης στην οικονομία μηδενικού άνθρακα. Και οι δύο εταιρείες της Cenergy Holdings συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκές οργανώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο (Hydrogen Alliance) και το Hydrogen Europe και σε τεχνικές επιτροπές και ομάδες εργασίας, με στόχο την ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών λύσεων και προϊόντων για την ασφαλή μεταφορά υδρογόνου. Τα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης για τη μεταφορά υδρογόνου μέσω υφιστάμενων ή νέων ενεργειακών δικτύων καθώς και η σημαντική εργασία της σύνταξης νέων Προτύπων και Κανονισμών θα δημιουργήσουν τη βάση για τη σταδιακή αντικατάσταση του φυσικού αερίου με το υδρογόνο.

  • Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS) • Έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση με μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή αγωγών μεταφοράς CO2

Η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα αποτρέπει την απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα που προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων ή βιομηχανικών διεργασιών. Η τεχνολογία βρίσκεται ακόμα σε δοκιμαστική φάση και συνεχώς εξελίσσεται ενώ θεωρείται ότι με την επίτευξη οικονομιών κλίμακας μπορεί να αποτελέσει μία τεχνολογία για συγκεκριμένες εφαρμογές που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει ήδη μακρά εμπειρία στην παραγωγή αγωγών μεταφοράς CO2. Τα τελευταία 15 χρόνια η Εταιρεία έχει παραγάγει αγωγούς μεταφοράς CO2 συνολικού μήκους πάνω από 1.150 χλμ. και είναι έτοιμη να προχωρήσει στην άμεση παραγωγή προϊόντων που θα επιτρέψουν την εφαρμογή της τεχνολογίας σε ευρεία κλίμακα.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Επιδιώκουμε την αριστεία μέσω της καινοτομίας και τεχνολογίας που μας επιτρέπουν να είμαστε στην κορυφή των κλάδων που δραστηριοποιούμαστε

Στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων και των καινοτομιών του κλάδου οι εταιρίες της Cenergy Holdings επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών προϊόντων και λύσεων,  αναπτύσσουν ποικίλες συνεργασίες με ινστιτούτα και διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς. Η πολύχρονη επιστημονική έρευνα στις παραγωγικές μονάδες και τα ερευνητικά κέντρα, καθώς και η πρακτική γνώση από την παραγωγή, έχουν σαν αποτέλεσμα την σημαντική συσσώρευση τεχνολογικής εμπειρίας

Κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εταιριών μας είναι η εμπειρία τους στην κατασκευή και αναβάθμιση των μονάδων παραγωγής, σαν αποτέλεσμα της μακράς ιστορίας στον σχεδιασμό, στην βελτιστοποίηση διαδικασιών και στα εποπτικά συστήματα ελέγχου.

Οι εταιρίες μας δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων προστιθέμενης αξίας, επενδύουν σε τεχνολογία αιχμής για να μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις στις αγορές τους και βελτιστοποιούν τις παραγωγικές τους διαδικασίες.

Οδηγώντας το μέλλον

Δίκτυο μεταφοράς υδρογόνου :

Ερευνητικά προγράμματα για ασφαλή μεταφορά υδρογόνου μέσω αγωγών φυσικού αερίου σε υπάρχουσες και νέες υποδομές.

Δυναμικά καλώδια :

Δυναμικά καλώδια (MV & HV) για πλωτά αιολικά πάρκα.

Λύσεις HVDC :

Χερσαία και υποθαλάσσια συστήματα HVDC έως 500kV για μετάδοση ισχύος σε μεγάλες αποστάσεις.

Υδρογόνο :

Ερευνητικά προγράμματα για εξαγωγή Πράσινου υδρογόνου που παράγεται σε πλωτά αιολικά πάρκα με τη χρήση χαλύβδινων σωλήνων ή καινοτόμων καλωδίων, συνδυάζοντας H2 και Μετάδοση ισχύος.

Αιολικές δομές – Πλωτά θεμέλια :

Υπό ανάπτυξη πρόγραμμα για επενδυτικές δυνατότητες υπεράκτιων και πλωτών αιολικών πάρκων. Συνεργασία για την εμπορευματοποίηση πλωτών θεμελίων.