top_image

Νέα

14/12/2023

Τα σημαντικότερα σημεία και οι δεσμεύσεις της COP28 και η επόμενη μέρα για την ανάπτυξη παράκτιων αιολικών πάρκων

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2023

Με την ολοκλήρωση της 28ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP28), κάνουμε έναν απολογισμό με την επίτευξη της ιστορικής συμφωνίας για την απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη, καθώς και άλλων βασικών παρατηρήσεων και συμπερασμάτων που προέκυψαν.  Κατά τη διάρκεια της COP28, αναδείχθηκε το συνεργατικό πνεύμα μεταξύ διαφορετικών τομέων, που συνοδεύθηκε από επίσημες ανακοινώσεις, δεσμεύσεις και διακηρύξεις, αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεση λήψη δράσεων για την κλιματική αλλαγή.  Η επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισίου αποτελεί μια συλλογική και πολυεπίπεδη διαδικασία, με τις δράσεις να επικεντρώνονται στην προσπάθεια για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επιταχύνοντας την από-ανθρακοποίηση στους ενεργοβόρους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών ενέργειας, των βιομηχανιών και του κλάδου των μεταφορών.

 

Οι δεσμεύσεις για το 2030 περιλαμβάνουν τον διπλασιασμό των έργων ενεργειακής εξοικονόμησης, συνοδευόμενες από τον τριπλασιασμό δυναμικού της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός πως 25 ηλεκτροπαραγωγοί και διαχειριστές δικτύου προχώρησαν σε μια από κοινού δέσμευση για την προώθηση του εξηλεκτρισμού, την προετοιμασία των δικτύων για τη σύνδεση των ΑΠΕ καθώς και της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  Επιπλέον, σημαντική συνεισφορά θα αποτελέσει η χρηματοδοτική υποστήριξη δράσεων για το κλίμα, προερχόμενη από ιδιωτικά κεφάλαια και συγκεκριμένα σε έργα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και ανθεκτικότητα, ειδικά όταν ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις των πρόσφατων ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας και των καταστροφών που προκαλούνται λόγω της κλιματικής αλλαγής σε ευάλωτες κοινότητες.

 

Ως βασικός συντελεστής στον εξηλεκτρισμό, η Cenergy Holdings καλωσορίζει την ανακοίνωση της δημιουργίας του Ocean Energy Pathway (OEP), μιας εμβληματικής πρωτοβουλίας που υποστηρίζεται από την Ocean Resilience and Climate Alliance (ORCA), μια συνεργασία θεσμικών επενδυτών 250 εκατομμυρίων δολαρίων, που επικεντρώνεται σε λύσεις που βασίζονται σε υπεράκτιες εφαρμογές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.  Η πρωτοβουλία θα αποτελέσει καταλύτη στον τριπλασιασμό της δυναμικότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε τουλάχιστον 11.000 GW έως το 2030 παγκοσμίως, ξεκλειδώνοντας τις τεράστιες δυνατότητες της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

 

Η μαζική ανάπτυξη των υπεράκτιων αιολικών πάρκων θα οδηγήσει σε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα δημιουργήσει μια εφικτή εναλλακτική προς την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.  Η Cenergy Holdingsεξυπηρετώντας τη μετάβαση σε ένα περιβάλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα και με σταθερό βλέμμα στην τροχιά του 1,5oC, οδηγεί την επέκταση της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,  τον εκσυγχρονισμό και επέκταση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, ζωτικής σημασίας στοιχείων για την απεξάρτηση από τον άνθρακα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αναμονή της COP29, η Cenergy Holdings οραματίζεται μια σταθερή πορεία μετάβασης, απαλλαγμένη από μη αναστρέψιμες  συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

 

Σχετικά με τη Cenergy Holdings

Η Cenergy Holdings είναι μια Βελγική εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο των Βρυξελλών όσο και στο Χρηματιστήριο των Αθηνών, επενδύοντας σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες, εστιάζοντας στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση μεταφοράς ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μετάδοσης δεδομένων.  Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από την Σωληνουργεία Κορίνθου και την Hellenic Cables, εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αντίστοιχων τομέων ανάπτυξης.  Η Hellenic Cables είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, κατασκευάζοντας καλώδια ηλεκτρικής ισχύος, τηλεπικοινωνιών καθώς και υποβρύχια καλώδια για πολλές εφαρμογές.  Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή σωλήνων χάλυβα για τον κλάδο της ενέργειας και σημαντικός παραγωγός κοιλοδοκών χάλυβα για τον κατασκευαστικό κλάδο.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cenergyholdings.com.