top_image

Μερίσματα

Ως εταιρεία συμμετοχών με συμμετοχές σε μεγάλο αριθμό θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, η πολιτική διανομής μερισμάτων της Cenergy Holdings εξαρτάται από το αυτόνομο εισόδημα της Εταιρείας και η ικανότητα της να διανέμει μερίσματα εξαρτάται εν μέρει από τη λήψη μερισμάτων και διανομών από τις θυγατρικές της και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Η καταβολή μερισμάτων από αυτές τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες εταιρείες εξαρτάται από την επάρκεια των κερδών, των ταμειακών ροών και των διανεμητέων αποθεματικών.

Σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία, ο υπολογισμός των διαθέσιμων ποσών προς διανομή στους μετόχους, ως μερίσματα ή με άλλο τρόπο, πρέπει να καθορίζεται με βάση τις μη ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Σύμφωνα με το Βελγικό Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, το καταστατικό της Εταιρείας απαιτεί επίσης η Εταιρεία να διαθέτει κάθε χρόνο τουλάχιστον 5% των ετήσιων καθαρών κερδών της στο τακτικό της αποθεματικό, έως ότου το τακτικό αποθεματικό καταστεί τουλάχιστον ίσο με το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της εταιρικής πολιτικής, και με βάση την προσεκτική αξιολόγηση των οικονομικών αποτελεσμάτων κάθε έτους και του ευρύτερου οικονομικού και επιχειρηματικού πλαισίου, η Εταιρεία αξιολογεί, εάν είναι πιο ορθό να επανεπενδύσει το σύνολο ή μέρος των ετήσιων κερδών και μερισμάτων που εισπράττει, στις δραστηριότητες των λειτουργικών εταιρειών ή να καταβάλλει μερίσματα στους μετόχους της. Η Εταιρεία δεν μπορεί να δώσει καμία διαβεβαίωση ότι θα προβεί σε καταβολή μερισμάτων, για οποιοδήποτε συγκεκριμένο έτος στο εγγύς ή απώτερο μέλλον.

Η εν λόγω καταβολή θα εξαρτάται πάντα από τη σύνθετη αλληλεπίδραση ενός μεγάλου αριθμού παραγόντων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη συνολική στρατηγική και τις επιχειρηματικές προοπτικές της Εταιρείας, την εξέλιξη των κερδών, τις κεφαλαιουχικές απαιτήσεις και το πλεόνασμα, τις γενικές χρηματοοικονομικές συνθήκες, τους υφιστάμενους συμβατικούς περιορισμούς, καθώς και άλλους παράγοντες που κάθε φορά ενδεχομένως κρίνονται ουσιώδεις από το Διοικητικό Συμβούλιο.