×
×
top_image

Ποιοι είμαστε

ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

 • Ηλεκτρική ενέργεια
 • Αέρια και υγρά καύσιμα
 • Αιολική Ενέργεια
 • Υδρογόνο
 • Τηλεπικοινωνία & Μεταφορά Δεδομένων
 • Κατασκευές & βιομηχανικές χρήσεις
 • 1.426Εκ. ευρώ έσοδα (2022)
 • 136,8 Εκ. ευρώ a-EBITDA (2022)
 • about icon

  Διαθέτουμε

  5 μονάδες παραγωγής & 4 υποστηρικτικές εγκαταστάσεις σε 4 χώρες
 • about icon

  Παρέχουμε

  τις υπηρεσίες μας σε παγκόσμιο επίπεδο εδώ και περίπου 70 χρόνια
 • about icon

  Επενδύουμε

  πάνω από 530 εκ ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια
 • about icon

  Υλοποιούμε

  μεγάλα έργα σε πάνω από 70 χώρες. Με μακρά ιστορία καινοτομίας
 • about icon

  Απασχολούμε

  πάνω από 2.600 εξειδικευμένους ανθρώπους
 • about icon

  Παράγουμε

  προϊόντα προστιθέμενης αξίας σε εξειδικευμένες αγορές

Η Cenergy Holdings, με έδρα το Βέλγιο, ιδρύθηκε το 2016 και είναι εισηγμένη στο Euronext Brussels και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Athex). Η Εταιρία εστιάζει στη μακροπρόθεσμη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, επενδύει σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες και εστιάζει στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για μεταφορά ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές και μεταφορά δεδομένων.

Η εταιρεία επενδύει σε βιομηχανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε δυναμικές και αναπτυσσόμενες αγορές όπως αυτές της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.

Η Cenergy Holdings είναι θυγατρική της Viohalco S.A., μιας εταιρείας χαρτοφυλακίου κορυφαίων εταιρειών επεξεργασίας μετάλλων σε όλη την Ευρώπη. Οι θυγατρικές της Viohalco ειδικεύονται στην κατασκευή προϊόντων αλουμινίου, χαλκού και χάλυβα, σωλήνων χάλυβα και καλωδίων, καθώς και άλλων τεχνολογικά προηγμένων βιομηχανικών εφαρμογών. Έχουν εγκαταστάσεις παραγωγής σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Ρωσία και Τουρκία.

ΟΡΑΜΑ

Η Cenergy Holdings δεσμεύεται να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα όχι μόνο κατά την παραγωγή των προϊόντων της αλλά σχεδιάζοντας τεχνολογικές λύσεις που θα επιτρέψουν τον μετασχηματισμό της οικονομίας σε μία οικονομία με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα. 

Βάσει αυτής της δέσμευσης, η Εταιρία ενσωμάτωσε στον στρατηγικό σχεδιασμό των εταιριών της, δράσεις που ενισχύουν την ενεργειακή μετάβαση, ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των καιρών και διασφαλίζουν την αναπτυξιακή της προοπτική.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 • Να παρέχουμε προστιθέμενη αξία στους μετόχους
 • Να υποστηρίζουμε τις εταιρίες μας και να δημιουργούμε συνέργειες
 • Να προσφέρουμε λύσεις και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
 • Να διασφαλίζουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον την υγεία και ασφάλεια
 • Να δείχνουμε σεβασμό στο περιβάλλον
 • Να επενδύουμε στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας
 • Να διατηρούμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους προμηθευτές μας
 • Να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών

ΑΞΙΕΣ

Κρατάμε το λόγο μας. Τηρούμε τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις μας. Είμαστε περήφανοι που αποτελούμε έναν αξιόπιστο και έμπιστο συνεργάτη για τους πελάτες μας, έναν αξιόπιστο και έμπιστο εργοδότη, ένα ισχυρό και έμπιστο μέλος της τοπικής κοινωνίας, και ταυτόχρονα δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας.

Ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούμε αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Τηρούμε με υπευθυνότητα τα υψηλότερα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς, λειτουργούμε με διαφάνεια και ειλικρίνεια σε όλες μας τις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις. Δείχνουμε σεβασμό και αξία σε κάθε άτομο και αναγνωρίζουμε τα μοναδικά του ταλέντα.

Επιδιώκουμε την αριστεία, διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που προσθέτει αξία σε οτιδήποτε κάνουμε. Επενδύουμε στην τεχνολογία και τους ανθρώπους μας για να μπορούμε να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες άριστης ποιότητας στους πελάτες μας.

Κάθε μέρα εργαζόμαστε με γνώμονα αυτή τη δέσμευση, δημιουργώντας εξατομικευμένες λύσεις για τις πιο απαιτητικές προκλήσεις των πελατών μας. Παρακολουθούμε διαρκώς τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις και αναζητούμε συνεχώς καλύτερες  λύσεις για τις μικρές και μεγάλες απαιτήσεις των πελατών μας.

Φροντίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας από τη στιγμή που επικοινωνούν μαζί μας έως και αρκετά μετά την ολοκλήρωση του έργου. Χτίζουμε ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις, παρέχουμε εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου, παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις, και προβλέπουμε και κατανοούμε τις ανάγκες των πελατών μας, ακούγοντας προσεκτικά τι λένε και τι ζητούν. Δρούμε γρήγορα και αποφασιστικά ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες τους, καθώς γνωρίζουμε ότι η επιτυχία μας εξαρτάται από την επιτυχία του πελάτη μας.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Cenergy Holdings έχει ισχυρή δέσμευση να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και είναι σε θέση να λειτουργεί και να συμβάλει σε μια κυκλική οικονομία χαμηλού άνθρακα. Η Εταιρία συνεχίζει να επιδεικνύει ορθές επιχειρηματικές πρακτικές με ηθικό και υπεύθυνο τρόπο, ενώ δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και ένα συνεχώς βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι εταιρείες της δημιουργούν σχέσεις και συνεργασίες με τους πελάτες και φορείς της κοινότητας ενώ χτίζει ένα βιώσιμο μέλλον για όλους προκειμένου να διατηρηθεί η μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους της.

Η μετρίαση των ESG – Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Εταιρικής Διακυβέρνησης κινδύνων αποτελεί προτεραιότητα για την υπεύθυνη λειτουργία των εταιρειών της Cenergy Holdings και αποτελεί στρατηγική δέσμευση της διοίκησης.

ESG Performance

carousel Image

Βιώσιμη Ανάπτυξη

carousel Image

Οι συμμέτοχοί μας

carousel Image

Οι πολιτικές μας

carousel Image

ESG Performance

Η Cenergy Holdings, ως εταιρεία συμμετοχών, έχει δεσμευτεί, μέσω των δραστηριοτήτων των θυγατρικών της, να καλύπτει τις ανάγκες της κοινωνίας παραδίδοντας προϊόντα με αξιόπιστο, συμπεριληπτικό και βιώσιμο τρόπο και έτσι να δημιουργεί κοινή αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Οι εταιρείες της Cenergy Holdings έχουν δεσμευτεί να λειτουργούν με ασφάλεια, με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο και να συμπράττουν με τους πελάτες τους και τις τοπικές κοινωνίες για να οικοδομήσουν ένα βιώσιμο μέλλον για συμμετόχους τους. Σκοπός τους είναι να καλλιεργήσουν μια σχέση υπευθυνότητας και εμπιστοσύνης με τους αντισυμβαλλομένους τους και να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, τηρώντας πιστά τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν. Η υπεύθυνη λειτουργία όλων των εταιρειών θεωρείται πρωταρχικός στόχος και θεμελιώδους σημασίας για τη βιώσιμη λειτουργία τους.

 

Λόγω της φύσης των βιομηχανικών δραστηριοτήτων των θυγατρικών καθώς και λόγω των αγορών των προϊόντων, το μέλλον των εταιρειών είναι στενά συνδεδεμένο με την ικανότητά τους να λειτουργούν με βιώσιμο τρόπο. Συνεπώς, οι θυγατρικές είναι στο στάδιο ανάπτυξης πρόσθετων στόχων προσανατολισμένων στη βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα, καθώς και μέτρων ενεργειακής απόδοσης ενώ ταυτόχρονα συνεργάζονται περισσότερο με τους προμηθευτές τους προκειμένου να εξασφαλίσουν την υπεύθυνη προμήθεια πρώτων υλών και υπηρεσιών. Επιπλέον, η υγεία και ασφάλεια του προσωπικού των εταιρειών είναι υψίστης σημασίας και οι εταιρείες επενδύουν ιδιαίτερα στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος εργασίας.

 

Η Cenergy Holdings αναγνωρίζει τη σημασία των με διαφάνεια και ορθών δομών διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της συνεχούς προόδου. Πρόκειται για βασικό στοιχείο για τη μετουσίωση ή υλοποίηση των φιλοδοξιών και των στόχων σε δράσεις. Επιπροσθέτως, έχει υιοθετήσει πολιτικές που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση ζητημάτων. Η εφαρμογή των πολιτικών αυτών παρακολουθείται διεξοδικά από τους αντίστοιχους δείκτες μέτρησης, εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους για επαρκή δέουσα επιμέλεια αναφορικά με την κανονιστική συμμόρφωση και άλλα σημαντικά ζητήματα, καθώς και κατάλληλα μέτρα διακυβέρνησης για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG – Χρηματιστηρίου Αθηνών

Μάθετε Περισσότερα

Cenergy Holdings

Η Cenergy Holdings πιστεύει ακράδαντα ότι οι θυγατρικές της πρέπει να επιδεικνύουν το ίδιο αίσθημα ευθύνης και να μοιράζονται τις ίδιες αξίες και την προσήλωση σε θέματα βιωσιμότητας προκειμένου να καλλιεργούν διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση, να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (περιλαμβανομένων εργαζομένων και πελατών) και να διαφυλάσσουν τη μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους της

-Συνεχής προσπάθεια αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα

 

-Συνεχής βελτίωση σε ουσιαστικά θέματα επενδύοντας ανθρώπινους και κεφαλαιακούς πόρους

 

-Ενσωμάτωση αρχών κυκλικής οικονομίας με χρήση δευτερογενών μετάλλων στην παραγωγή καλωδίων

 

-Πρόγραμμα επιχειρησιακής αριστείας που εστιάζει στην αποδοτική και υπεύθυνη χρήση πολύτιμων φυσικών πόρων

 

-Επαναχρησιμοποίηση δευτερογενών υλών σε επένδυση σκυροδέματος σε σωλήνες χάλυβα

 

-Ελαχιστοποίηση της απόθεσης αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Οι συμμέτοχοί μας

Οι ανησυχίες και οι ανάγκες των συμμετόχων μας αποτελούν σημαντικά στοιχεία στην πορεία μας για την ενσωμάτωση των αρχών εταιρικής υπευθυνότητας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συνεργασία των συμμετόχων της, μπορεί να βελτιώσει την επιχειρηματική απόδοση και ως εκ τούτου δεσμευόμαστε στη συνεχή εμπλοκή τους ως βασικό στοιχείο της επιχείρησής μας, των δραστηριοτήτων μας, των στρατηγικών βιωσιμότητας και ως σημαντικό μέρος της ετήσιας διαδικασίας αναφοράς μας. Η Cenergy Holdings και οι θυγατρικές της λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και απαιτήσεις των συμμετόχων τους και επιδιώκουν να ανταποκρίνονται σε αυτά.

H Cenergy Holdings και οι θυγατρικές της έχουν αναγνωρίσει ως συμμέτοχους τις ομάδες αυτές, που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται, άμεσα ή έμμεσα, θετικά ή αρνητικά, από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ή την επίδραση που ασκεί η Εταιρία στην κάθε ομάδα συμμετόχων.

Οι πολιτικές μας

Οι θυγατρικές της Cenergy Holdings έχουν εφαρμόσει ένα σύνολο πολιτικών σχετικά με ζητήματα ESG, έτσι ώστε όλες οι εταιρείες της να λειτουργούν σε ένα πλαίσιο που θέτει την υπεύθυνη λειτουργία ως κορυφαία προτεραιότητα. Όλες οι πολιτικές που εφαρμόζονται, παρακολουθούνται τακτικά από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές προκειμένου να εξακριβωθεί η πλήρης συμμόρφωση και η εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου.

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας 

Πολιτική για την Ενέργεια και Κλιματική αλλαγή

Πολιτική Περιβάλλοντος

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Πολιτική Εργασιακών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Εταιρείες φυσικού αερίου & υγρών καυσίμων

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Εργολάβοι EPC, βιομηχανίες & εμπορικές εταιρείες

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Τηλεπικοινωνία

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

Διεθνής παρουσία

Ασία & Ωκεανία 8% Ευρώπη 73% Αφρική 1% Αμερική 18% Έδρα

Εργοστάσια

map of greece
company image

Εργοστάσιο καλωδίων, Κόρινθος

company image

Εγκατάσταση υποστήριξης παραγωγής, Οινόφυτα

company image

Εργοστάσιο Σωληνουργείας Κορίνθου, Θίσβη

company image

Εργοστάσιο καλωδίων, Θήβα

company image

Εργοστάσιο καλωδίων, Icme Ecab, Ρουμανία

company image

Εγκατάσταση υποστήριξης παραγωγής, Blagoevgrad, Βουλγαρία