top_image

Εισαγωγή

Ως εταιρεία που έχει συσταθεί βάσει της Βελγικής νομοθεσίας και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, η Cenergy Holdings εφαρμόζει πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020 (ο Κώδικας του 2020), ο οποίος αποτελεί τον κώδικα αναφοράς και είναι διαθέσιμος για το κοινό στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης (www.corporategovernancecommittee.be ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Cenergy Holdings έχει υιοθετήσει ένα Χάρτη Εταιρικής Διακυβέρνησης προκειμένου να ενισχύσει τα πρότυπά του για την Εταιρία σύμφωνα με τις συστάσεις που παρατίθενται στον Κώδικα του 2020. Στοχεύει στην παροχή μίας ολοκληρωμένης και διαφανούς ενημέρωσης της διακυβέρνησης της Εταιρίας, η οποία  επανεξετάζεται και ενημερώνεται κατά διαστήματα.

Προκειμένου να υπάρξει μία ολοκληρωμένη επισκόπηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης της Cenergy Holdings, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να αναγνωσθεί σε συνδυασμό με το καταστατικό της Εταιρίας, το Χάρτη καθώς και τις διατάξεις εταιρικής διακυβέρνησης που θέτει ο Βελγικός Κώδικας Εταιριών και Ενώσεων (ο ΚΒΕΕ).

Δεδομένης της δευτερογενούς εισαγωγής της  στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), η Cenergy Holdings συμμορφώνεται επίσης με τις διατάξεις των εφαρμοστέων ελληνικών νόμων και κανονισμών αναφορικά με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς.