top_image

Νέα

16/11/2023

Βασικά οικονομικά μεγέθη γ’ τριμήνου 2023

Βρυξέλλες, 16 Νοεμβρίου 2023

Η Cenergy Holdings S.A. (Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών, Χρηματιστήριο Αθηνών: CENER), στο εξής «Cenergy Holdings» ή «ο Όμιλος», ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 και το γ’ τρίμηνο του 2023.

Οι σταθερά υψηλές επιδόσεις και στους δύο τομείς συνεχίζονται, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για την ετήσια κερδοφορία

Το ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών τροφοδοτεί νέα επενδυτικά σχέδια

 • Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1,17 δισ. ευρώ, 12% υψηλότερες σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του προηγούμενου έτους (9Μ 2022: 1,05 δισ. ευρώ).
 • Η λειτουργική κερδοφορία βελτιώθηκε σημαντικά με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται στα 145 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2023 (+53% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Τα περιθώρια κέρδους για το εννεάμηνο 2023 ξεπέρασαν το 15% λόγω του βελτιωμένου μείγματος προϊόντων και ενεργειακών έργων και στους δύο τομείς.
 • Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών [1] πέρασε το όριο των 3 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 (από 2,5 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου και 2 δισ. ευρώ εννέα μήνες νωρίτερα). Η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υποβρυχίων καλωδίων συνεχίζεται βάσει προγράμματος, ενώ παράλληλα σχεδιάζονται στοχευμένες επενδύσεις στον τομέα των σωλήνων χάλυβα προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αυξανόμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών.
 • Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και ανήλθαν σε 60,1 εκατ. ευρώ (53,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2022) με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε 47,2 εκατ. ευρώ (+7% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 9Μ 2022: 44,1 εκατ. ευρώ).
 • Η εκτίμηση για το οικονομικό έτος 2023 επικαιροποιείται και το αναπροσαρμοσμένο EBITDA (α-EBITDA) αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 190 και 200 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε:

Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την επίτευξη νέου ιστορικά υψηλού τριμηνιαίου EBITDA για το γ’ τρίμηνο του 2023, ενώ παράλληλα πετυχαίνουμε ένα ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο παραγγελιών, πάνω από τα 3δισ. ευρώ, για πρώτη φορά στην ιστορία του Ομίλου.  Οι ισχυρές επιδόσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών επιβεβαιώνουν την ικανότητα της Cenergy Holdings να δημιουργεί αξία στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, διατηρήσαμε, και στους δύο τομείς, υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής μας δυναμικότητας σε όλες τις γραμμές παραγωγής, ενώ την ίδια στιγμή η εκτέλεση των έργων που έχουν αναληφθεί συνεχίστηκε απρόσκοπτα.  Τα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου μας δίνουν εμπιστοσύνη ότι θα πετύχουμε τους στόχους κερδοφορίας για το 2023, ενώ ταυτόχρονα μας επιτρέπουν αφενός να προγραμματίσουμε νέες επενδύσεις, επωφελούμενοι από τις παγκόσμιες τάσεις (sustainability megatrends) για βιώσιμη ανάπτυξη, και αφετέρου να ενισχύσουμε τη θέση μας ως αρωγός στην «πράσινη μετάβαση» που συντελείται διεθνώς.

[1] Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών περιλαμβάνει υπογεγραμμένες συμβάσεις, καθώς και έργα που δεν έχουν ακόμα υπογραφεί για τα οποία οι θυγατρικές εταιρείες έχουν λάβει επιστολή κατακύρωσης ή έχουν ανακηρυχθεί ως ο προτιμητέος ανάδοχος («preferred bidder»).

Οικονομική Επισκόπηση Ομίλου

Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και ανάπτυξη σε όλους τους τομείς

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση για το εννεάμηνο του 2023 και ανήλθαν σε 1.169 εκατ. ευρώ, με τις πωλήσεις του τρίτου τριμήνου του 2023 να είναι ελαφρώς μειωμένες (-4%) σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2022. Εντούτοις, το βελτιωμένο μείγμα προϊόντων σε συνδυασμό με το πλήρες πρόγραμμα παραγωγής σε όλα τα εργοστάσια του Ομίλου οδήγησαν σε σημαντικά υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Ο τομέας καλωδίων ολοκλήρωσε την παραγωγή των υποβρυχίων καλωδίων για τη διασύνδεση Λαύριο – Σέριφος / Σέριφος – Μήλος (4η φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων στην Ελλάδα, με συνολικό μήκος καλωδίου 170χλμ.) και συνέχισε την παραγωγή για αρκετά έργα, όπως τα inter-array καλώδια για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Sofia στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης για τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς της Κροατίας (HOPS) στην Αδριατική Θάλασσα.  Η κερδοφορία του τομέα ενισχύθηκε περαιτέρω λόγω τόσο της ισχυρής ζήτησης για προϊόντα καλωδίων – ιδίως χαμηλής και μέσης τάσης – σε όλες τις κύριες αγορές μας (δηλαδή στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή), όσο και λόγω των βελτιωμένων περιθωρίων κέρδους σε αυτά.

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις ανάλογες με του πρώτου εξαμήνου του έτους, στηριζόμενος στη σθεναρή δυναμική που απέκτησε από τις πρόσφατες αναθέσεις και το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών.  Η Σωληνουργεία Κορίνθου ξεκίνησε την παραγωγή των αγωγών από τις Chevron, Shell και Equinor (έργο IRPA) ενώ, κατά τη διάρκεια του γ’ τριμήνου, παρέδωσε σωλήνες χάλυβα μήκους 163χλμ. στον ΔΕΣΦΑ για τον αγωγό Δυτικής Μακεδονίας.

Στο γ’ τρίμηνο του 2023, το πλήρες πρόγραμμα παραγωγής σε συνδυασμό με τα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους διαμόρφωσαν το αναπροσαρμοσμένο EBITDA σε 58,9 εκατ. ευρώ (+40% σε τριμηνιαία βάση, +37% σε ετήσια).  Η σημαντική διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο αποδίδεται στον τομέα των καλωδίων, ενώ οι σωλήνες χάλυβα διατήρησαν τις ικανοποιητικές τους επιδόσεις. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA εννεάμηνου ανήλθε σε 145 εκατ. ευρώ, 50 εκατ. ευρώ (+53%) υψηλότερο από την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και ανήλθε περίπου σε 55 εκατ. ευρώ για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, υπερδιπλάσιο της αντίστοιχης περσινής περιόδου.  Όπως περιγράφεται και στα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2023, η κλιμάκωση αυτή αποδίδεται στα σημαντικά υψηλότερα επιτόκια Euribor που χρεώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, σε σύγκριση με τις αρνητικές τιμές κατά την περσινή αντίστοιχη περίοδο.  Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στον τομέα καλωδίων σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, δεν επέτρεψαν τη μείωση του καθαρού δανεισμού σε σχέση με την 30η Ιουνίου 2023, επιβαρύνοντας περαιτέρω τα χρηματοοικονομικά έξοδα.

Παρά τα παραπάνω, η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου έδωσε ώθηση στα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, που ανήλθαν σε 60,1 εκατ. ευρώ για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, 13% υψηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά που είχαν διαμορφωθεί στα 53,1 εκατ. ευρώ.  Τα κέρδη μετά από φόρους για την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 47,2 εκατ. ευρώ (έναντι των 44,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2022), αντιπροσωπεύοντας το 4% των εσόδων, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,25 ευρώ.

Οι νέες αναθέσεις οδηγούν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελία σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα

Η επιτυχημένη διαγωνιστική δραστηριότητα συνεχίστηκε αδιάκοπτα και για τους δύο τομείς, με το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών να υπερβαίνει τα 3 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, το ιστορικά υψηλότερο επίπεδο που έχει επιτευχθεί ποτέ (+20% υψηλότερο από τις 30 Ιουνίου).  Οι εμπορικές ομάδες και των δύο τομέων εξασφάλισαν ορισμένες σημαντικές αναθέσεις από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο του 2023, όπως:

 • Η ανάθεση από την TenneT στην κοινοπραξία που συστάθηκε από την Hellenic Cables και την Jan de Nul για την παράδοση καλωδιακού έργου με το «κλειδί στο χέρι» που αφορά στη διασύνδεση αιολικών πάρκων με τον υποσταθμό μετατροπής ρεύματος DolWin Kappa στη Γερμανία.
 • Η ανάθεση κατασκευής σωλήνων χάλυβα μήκους 118 χλμ. από τη Chevron Mediterranean Ltd για τον υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου Leviathan στην νοτιοανατολική Μεσόγειο.
 • Η ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης καλωδιακών συστημάτων για τη διασύνδεση του δυτικού υποσταθμού του υπεράκτιου αιολικού πάρκου Gennaker στη Βαλτική Θάλασσα με το δίκτυο μεταφοράς της Γερμανίας. Η ανάθεση έγινε από την 50Hertz και περιλαμβάνει δύο καλωδιακά συστήματα μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος (υποβρύχια καλώδια 220 kV, μήκους 80 χλμ. και υπόγεια καλώδια 220 kV, μήκους 210 χλμ.), με συνολική αξία περίπου 450 εκατ. ευρώ.
 • Η προμήθεια inter-array καλωδίων για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Eoliennes en mer Dieppe Le Tréport στη Γαλλία.
 • Η προμήθεια καλωδιακού συστήματος μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Baltica 2 στην Πολωνία.
 • Η ανάθεση κατασκευής σωλήνων χάλυβα για τρεις υπεράκτιους αγωγούς από την Aker BP στη Βόρεια Θάλασσα και
 • Η προμήθεια σωλήνων χάλυβα για την ανάπτυξη υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού φυσικού αερίου για πλωτό σταθμό αποθήκευσης και αεριοποίησης (FSRU) στην Ιταλία.

Προοπτικές

Ο τομέας καλωδίων συνεχίζει δυναμικά τις επιδόσεις του τόσο στα προϊόντα, όσο και στα έργα, καθώς η ζήτηση για τα πρώτα παραμένει ισχυρή, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο καλωδιακών έργων αυξάνεται. Ο εξηλεκτρισμός και η ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια που θα αποτελούν τις κύριες τάσεις (megatrends) τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία, οδηγούν άμεσα στην ανάγκη για παραγωγή περισσότερων καλωδίων όλων των τύπων και αναμένεται να τροφοδοτήσουν περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του τομέα.  Συνεπώς, το σχέδιο επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο συνεχίζεται βάσει προγράμματος, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αυτής της πρόσθετης δυναμικότητας έχει ήδη δεσμευτεί.  Παράλληλα η Hellenic Cables, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση για χερσαία καλώδια, έχει προχωρήσει (1) σε πρόσθετες γραμμές παραγωγής και εξοπλισμού στο εργοστάσιο της Θήβας, ώστε να δημιουργήσει ακόμα υψηλότερη προστιθέμενη αξίας και (2) στο σχεδιασμό ενός Κέντρου Αριστείας για καλώδια χαμηλής τάσης στη βιομηχανική περιοχή του Ελαιώνα (κοντά στο εργοστάσιό της, στη Θήβα), το οποίο αποκτήθηκε το 2022.

Ο τομέας σωλήνων χάλυβα ενισχύει τη θέση του και παράλληλα εδραιώνει την ανάπτυξη της κερδοφορίας του σε αυτή, βασιζόμενος στην υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής του ικανότητας τουλάχιστον για το επόμενο έτος.  Κοιτώντας μπροστά, η Σωληνουργεία Κορίνθου αναμένει ότι η ζήτηση για αέρια καύσιμα θα συνεχίσει να αυξάνεται βραχυπρόθεσμα, ταυτόχρονα με τους άλλους δύο «πυλώνες της πράσινης ενέργειας» (υδρογόνο και έργα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), ενώ παράλληλα αναμένει την αύξηση της ζήτησης για σωλήνες χάλυβα μεγάλης διαμέτρου.  Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω, με τα χερσαία δίκτυα φυσικού αερίου και υδρογόνου να μπαίνουν σταδιακά στο προσκήνιο και να τροφοδοτούν τις θετικές προοπτικές.

Με δεδομένο το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και για τους δύο τομείς και την αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα ενεργειακών υποδομών παγκοσμίως, η Cenergy Holdings επικαιροποιεί τις προβλέψεις της για το οικονομικό έτος 2023, που είχε δημοσιεύσει σε προηγούμενα δελτία τύπου και αναμένει αναπροσαρμοσμένο EBITDA της τάξης των 190-200 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2023.  Οι εν λόγω εκτιμήσεις υποθέτουν: (α) ομαλή εκτέλεση των ενεργειακών έργων και στους δύο τομείς και (β) περιορισμένο οικονομικό αντίκτυπο από ένα αβέβαιο παγκόσμιο γεωπολιτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον, τις υψηλές πληθωριστικές πιέσεις ή/και τις προκλήσεις ή/και τις πιθανές διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οικονομικό ημερολόγιο

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Τυχόν δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνονται στο παρόν δελτίο τύπου αφορούν ή βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες, στον σχεδιασμό και στην αντίληψη της διοίκησης της εταιρείας μας σχετικά, μεταξύ άλλων, με τα μελλοντικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της Cenergy Holdings, την οικονομική θέση, την ρευστότητα, τις προοπτικές, την ανάπτυξη, την στρατηγική ή τις εξελίξεις σχετικά με τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές της. Τέτοιες δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απεικόνιση των πληροφοριών, των στοιχείων και των αντιλήψεων κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος δελτίου τύπου. Ως εκ τούτου, σας προτρέπουμε να μην βασίζεστε υπέρ του δέοντος σε αυτές, δεδομένου ότι εκ φύσεως, οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις που θα μπορούσαν ουσιωδώς να μεταβάλλουν τα πραγματικά αποτελέσματα ή τα μελλοντικά γεγονότα σε σύγκριση με όσα διατυπώνονται ή υπονοούνται με αυτές. Το αποτέλεσμα και οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις από τις αντιλήψεις, τις προθέσεις και τα γεγονότα που περιγράφονται στο παρόν μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από αυτούς τους κινδύνους, τις αβεβαιότητες και τις υποθέσεις. Οι δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου και σχετίζονται με τάσεις ή τρέχουσες δραστηριότητες, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως έκθεση της μελλοντικής θέσης των τάσεων και των δραστηριοτήτων αυτών. Ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνουμε για να ενημερώσουμε ή να αναθεωρήσουμε τυχόν δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών είτε ως αποτέλεσμα εξελίξεων, μελλοντικών γεγονότων ή άλλων. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν δελτίο τύπου μπορεί να μεταβληθούν χωρίς ειδοποίηση. Ο αναγνώστης δεν θα πρέπει να βασίσει παράγωγη αναφορά στη βάση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν, οι οποίες δεν καλύπτονται από έμμεση ή ευθεία εγγύηση σχετικά με το δίκαιο, ακριβές, εύλογο και πλήρες αυτών. Το παρόν δελτίο τύπου συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και έχει μεταφραστεί στην γαλλική και την ελληνική γλώσσα.  Σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ των εκδόσεων, επικρατούσα θεωρείται η αγγλική έκδοση.

Σχετικά με τη Cenergy Holdings

Η Cenergy Holdings είναι μια Βελγική εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο των Βρυξελλών όσο και στο Χρηματιστήριο των Αθηνών, επενδύοντας σε κορυφαίες βιομηχανικές εταιρείες, εστιάζοντας στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση μεταφοράς ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μετάδοσης δεδομένων. Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από την Σωληνουργεία Κορίνθου και την Hellenic Cables, εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αντίστοιχων τομέων ανάπτυξης.  Η Hellenic Cables είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, κατασκευάζοντας καλώδια ηλεκτρικής ισχύος, τηλεπικοινωνιών καθώς και υποβρύχια καλώδια για πολλές εφαρμογές.  Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή σωλήνων χάλυβα για τον κλάδο της ενέργειας και σημαντικός παραγωγός κοιλοδοκών χάλυβα για τον κατασκευαστικό κλάδο.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cenergyholdings.com.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε:

Σοφία Ζαΐρη

Διευθύντρια Επενδυτικών Σχέσεων

Τηλ: +30 210 678 7111, +30 210 678 7773

Email: ir@cenergyholdings.com

 

Κατεβάστε το δελτίο τύπου σε pdf

PDF: